miercuri, 30 octombrie 2013

Lacing the Fat wheel

IT WOULD have been so easy if they were factory, when you are dealing with something new, different, these tests I'll knock you out, in the ugly way.
These wheels they have tested my neuronal and nervous skills, the introduction into the ring the spokes have been so many times that I have lost count. To get an idea, on this wheel are 3 lengths of spokes, and there's nothing offset! Curious?

Ar fi fost aşa de uşor dacă erau de fabrică, atunci când ai de-a face cu ceva nou, diferit, aceste încercări te lovesc, şi o fac urât.
Aceste roţi mi-au testat abilitățile neuronale şi nervoase, au fost atâtea încercări de introducere a spiţelor în inel încât am pierdut numărătoarea, într-un final chiar foarte întârziat aş putea spune, am reuşit. Să vă faceţi o idee, pe această roată sunt 3 lungimi de spiţe, şi nu e nimic offset!
Curios nu? Şi asta e doar roata faţă.I've had to rebuild 9 spokes on front wheel and 9 spokes on the rear wheel, it seems that we've been able to payout, follows painting, again lacing and truing the wheel... I'll see you in a year! For my sake I hope, and may be, it's just a joke.
Trebuit să reconstruiesc 9 spiţe pe roata faţă şi încă 9 spiţe pe roata spate, se pare că am reuşit să le finalizez, urmează vopsirea, din nou respiţare, centrare... ne vedem într-un an! Sper! Spre binele meu, să fie doar o glumă...
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu