miercuri, 30 octombrie 2013

Lacing the Fat wheel

IT WOULD have been so easy if they were factory, when you are dealing with something new, different, these tests I'll knock you out, in the ugly way.
These wheels they have tested my neuronal and nervous skills, the introduction into the ring the spokes have been so many times that I have lost count. To get an idea, on this wheel are 3 lengths of spokes, and there's nothing offset! Curious?

Ar fi fost aşa de uşor dacă erau de fabrică, atunci când ai de-a face cu ceva nou, diferit, aceste încercări te lovesc, şi o fac urât.
Aceste roţi mi-au testat abilitățile neuronale şi nervoase, au fost atâtea încercări de introducere a spiţelor în inel încât am pierdut numărătoarea, într-un final chiar foarte întârziat aş putea spune, am reuşit. Să vă faceţi o idee, pe această roată sunt 3 lungimi de spiţe, şi nu e nimic offset!
Curios nu? Şi asta e doar roata faţă.I've had to rebuild 9 spokes on front wheel and 9 spokes on the rear wheel, it seems that we've been able to payout, follows painting, again lacing and truing the wheel... I'll see you in a year! For my sake I hope, and may be, it's just a joke.
Trebuit să reconstruiesc 9 spiţe pe roata faţă şi încă 9 spiţe pe roata spate, se pare că am reuşit să le finalizez, urmează vopsirea, din nou respiţare, centrare... ne vedem într-un an! Sper! Spre binele meu, să fie doar o glumă...
miercuri, 16 octombrie 2013

leather bag-For her to wear him

Each bag tells a story, the first thing that I pictured in my mind linked to this bag, specified next thing: this is for Her but I will carry My self!
The bag is a gift for his wife, when they go out together, him will be the one who  will carry her bag.
So we had to find a combination that would lead to a feminine appearance, but shall also be capable of being carried out by the man too, without felt embarrassed.

Fiecare geantă are povestea ei, primul lucru care mi-a rămas întipărit în minte legat de această geantă, a fost, este pentru ea, dar o voi purta eu!
Geanta este cadou pentru soţia lui, obişnuinţa a făcut ca atunci când ies undeva împreună, el este cel care duce geanta ei.
A trebuit să găsim o combinaţie care să ducă către un aspect feminin, dar, să poată fi purtată şi de bărbat fără a se simţi complexat de aspectul mai feminin al genţii.
Executată manual din piele semiceruită (preferata mea), dimensiuni medii, buzunar frontal cu capac, toartă de mână, curea de umăr de 3 cm lăţime cusută şi ea tot manual cu aţă cerată.
New!!!!!!!!!

When we decided to change the name, we have chosen the best man suited to sketch new logo, new image. I gave only the name, the rest was his imagination, that's what I call artist, left free to create came out in my opinion, mega suggestive,I like it very much I was literally... I don't find appropriate word! Thank you so much Valeriu Neicu
https://www.facebook.com/valeriu.neicu
Which of them I choose?

Când am decis să fac schimbarea numelui, am ales şi omul cel mai potrivit pentru a schiţa noul logo, noua imagine. I-am dat doar numele, restul a fost imaginaţia lui, e ceea ce eu numesc artist, lăsat liber să creeze a ieşit după părerea mea, mega sugestiv, mi-a plăcut foarte mult, am fost literalmente... nici nu găsesc cuvântul potrivit! Mulţumesc mult Valeriu Neicu!
https://www.facebook.com/valeriu.neicu
sepia

color

black&white 

luni, 14 octombrie 2013

Mega Ape Hanger-Z SHAPE handlebar

58CM IN HEIGHT, IS THE HUGEST BAR I EVER MADE SO FAR ,WHICH IS WHY WE'VE CHOSEN THE STEEL TUBE 26.9mm, WITH WALL OF 3.6 mm,to be sure, to make sure it doesn't give up!
IT WAS A CHALLENGE, BENDING the LONGITUDINAL bars, IN VIEW OF THE FACT THAT THEY HAVE RADIUS OF wide CURVATURE, IN THE END THEY CAME OUT GREAT.


E cel mai înalt ghidon făcut până în prezent, motiv pentru care am ales şi folosit ţeava de 26,9mm cu perete de 3,6mm, să fim siguri, să avem siguranţa că nu cedeaza în timp. A fost o provocare obţinerea unei aşa raze mari de curbură la barele transversale, într-un final au ieşit bine.marți, 8 octombrie 2013

contact

oyamas.garage@gmail.com

https://www.facebook.com/oyamas.garage

+40 753 796 300
+40 761 438 089miercuri, 2 octombrie 2013

Truing Stand

Having in garage a handlebar which don't came out as I wanted, instead of lying on the wall, I decided to make it truing stand, so I put the flame on it and I bend, twisted...
balance device with needle and clock pointer


ex handlebar twisted back 

1" bend pipe-garage made


put it in balance.